Moster Amfi

Atheno StartOpp kurs

bilde

Går du med ein gründer i magen? 

Det er mange ulike spørsmål som dukkar opp når ein har ein god idé som ein ynskjer å realisere i eit produkt eller ei teneste. 14. mars arrangerer Atheno kurs i Storsalen i Moster Amfi, der du kan få svar på nokre av desse.

På dette kurset vil du få ei kort innføring i kva som er viktig å tenke på i samband med ei etablering.

  • Korleis går ein fram med ein ide?
  • Finansiering
  • Marknadsundersøking
  • Forretningsmodell/plan
  • Nettverk
  • Gode hjelparar

Påmelding til reidun@atheno.no innan torsdag 9 mars.

Kurset er gratis og ope for alle i Sunnhordland. (Dersom ein har meldt seg på, men ikkje møter, vil ein bli fakturert kr. 300).

Kurshaldar: Agnete Braathen, Atheno AS

Gjester/gründarar: Kurt Magne Kvernøy, i4factory og Nina Haara Matre, Rørsle

Sjå alle hendingar