Kulleseidkanalen Gjestehamn

Årsmøte NMEC

bilde

NMEC sitt årsmøte vert i år på Kulleseidkanalen. Like etterpå startar årsmøte til Bømlo Næringsrådet, der det vert innlegg frå to lokale generalar om spenstige prosjekt som vil få store ringverknader for næringslivet, før me kosar oss med litt tapas, mingling og dingling innanfor einkvartid gjeldande koronarestriksjonar.

Årsmøta er sjølvsagt gratis. På arrangementet etterpå kan ein kjøpe tapas til 495 kr, og det ein ønskjer i glaset sjølv. Pga. matserveringa er arrangementet etter årsmøtet antallsbegrensa til 100 personar.

Sjåast på kanalen!

Påmelding til heidi@bomlonr.no innan 9. mars - sei frå om du berre vil på NMEC sitt årsmøte, begge årsmøta, eller full pakke med tapas.

Agenda

16:00

Årsmøte NMEC

v/NMEC

17:00

Årsmøte Bømlo Næringsråd m/enkel servering

v/Bømlo Næringsråd

18:10

Velkommen

v/Bømlo Næringsråd

18:15

Hordfast - kva betyr dette for næringslivet på Bømlo og i regionen?

v/Hordfastgeneral Øyvind Halleraker

18:45

Kysthytta - prosjektet som styrkjer næringslivet

v/turgeneral Nils Magne Helle

19:15 - 22:00

Tapas, mingling og dingling

Sjå alle hendingar