Kulleseidkanalen Gjestehamn

Årsmøte NMEC

bilde

NMEC sitt årsmøte vert i år på Kulleseidkanalen. Like etterpå startar årsmøte til Bømlo Næringsrådet, der det vert innlegg frå to lokale generalar om spenstige prosjekt som vil få store ringverknader for næringslivet, før me kosar oss med litt tapas, mingling og dingling innanfor einkvartid gjeldande koronarestriksjonar.

Årsmøta er sjølvsagt gratis. På arrangementet etterpå kan ein kjøpe tapas til 495 kr, og det ein ønskjer i glaset sjølv. Pga. matserveringa er arrangementet etter årsmøtet antallsbegrensa til 100 personar.

Sjåast på kanalen!

Påmelding til heidi@bomlonr.no innan 9. mars - sei frå om du berre vil på NMEC sitt årsmøte, begge årsmøta, eller full pakke med tapas.

Agenda
16:00Årsmøte NMECv/NMEC
17:00Årsmøte Bømlo Næringsråd m/enkel serveringv/Bømlo Næringsråd
18:10Velkommenv/Bømlo Næringsråd
18:15Hordfast - kva betyr dette for næringslivet på Bømlo og i regionen?v/Hordfastgeneral Øyvind Halleraker
18:45Kysthytta - prosjektet som styrkjer næringslivetv/turgeneral Nils Magne Helle
19:15 - 22:00Tapas, mingling og dingling