Kulleseidkanalen Gjestehamn

Årsmøte Bømlo Næringsråd

bilde

Bømlo Næringsråd inviterer til årsmøte på Kulleseidkanalen Gjestehavn. Etter årsmøte vert det innlegg frå to lokale generalar om spenstige prosjekt som vil få store ringverknader for næringslivet, før me kosar oss med litt tapas, mingling og dingling innanfor einkvartid gjeldande koronarestriksjonar.

Årsmøtet er sjølvsagt gratis. På arrangementet etterpå kan ein kjøpe tapas til 425 kr, og det ein ønskjer i glaset sjølv. Pga. matserveringa er arrangementet etter årsmøtet antallsbegrensa til 100 personar.

Sjåast på kanalen!

Påmelding til heidi@bomlonr.no innan 9. mars - sei frå om du berre vil på årsmøtet, eller på begge deler, og om du ønskjer tapas.

Agenda

17:00

Årsmøte

v/Bømlo Næringsråd

18:10

Velkommen

v/Bømlo Næringsråd

18:15

Hordfast - kva betyr dette for næringslivet på Bømlo og i regionen?

v/Hordfastgeneral Øyvind Halleraker

18:45

Kysthytta - prosjektet som styrkjer næringslivet

v/turgeneral Nils Magne Helle

19:15 - 22:00

Tapas, mingling og dingling

Sjå alle hendingar