Hero image

Medlem

Trygvason

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Trygvason er ein pelagisk trålar heimehøyranda på Langevåg i Bømlo kommune. Båten er eigd av Trygvason AS, som er ein av pådrivarane bak Bømlo Fiskerihavn.

Kategoriar
Taggar