Hero image

Medlem

Sissel Habbestad

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Eg held kurs for kommuner, brann & redning i tillegg til offentlege og private bedrifter. Kurs tilpasses din bedrifts kvardag slik at innholdet er best mulig rettet mot virksomheten. Etter gjennomført kurs skal deltakaren ha fått auka kunnskap om det å hjelpe sjuke eller skadde personar. Kursa er lett forståeleg, og passar for alle. Du treng ingen kunnskaper fra før. Dei aller fleste kursa blir gjennomført med dukker og hjertestarter, alt etter ønske fra kunde. Kontakt: sissel.habbestad@hotmail.com

Kategoriar
Taggar