Hero image

Medlem

Sikje småbruk

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Sikje Småbruk er ein økologisk driven gard på Bømlo med sal av friske og vidareforedla urter, kjøt, villsau skinn, grindabygg mm, alt etter sesong. Me har og miljøvenlege produkt for deg som ynskjer mindre bruk av plast mm.

Kategoriar
Taggar
urter
kjøt
honning
økologisk