Hero image

Medlem

Sago Solutions

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Sago Solutions AS er eit gründerselskap som utviklar innovative løysingar retta mot lineflåten. Dei står bak fangstsikringssystemet Sago Extreme, designa for å beskytte linefanga fisk frå kval. Dei har også utvikla ein hekk-modul med innvendig sette- og halebrønn for liner og anna utstyr.

Kategoriar
fiskeri
Taggar
fiskeriinnovasjon
hekkdesign
reiskap
Sago Extreme
Sago Combi Pool