Hero image

Medlem

Sagell Eiendom

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Hellvik Eiendom er eit investerinsgselskap som investerer i eigedom knytta til næringsverksemd.

Kategoriar
Investering
Infrastruktur og eigedom
Finans