Hero image

Medlem

Opero

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Opero er ei arbeid- og inkluderingsbedrift i Sunnhordland. Målsettinga for bedrifta er å utvikla og gje yrkesmessige arbeidsinkluderingstilbod med siktemål om å føra arbeidstakarar attende til, eller inn i, ordinært arbeid. Bedrifta gjev og tilbod om utprøving og avklåring av personar med tanke på framtidig val av arbeid og utdanning. Rekruttering til bedrifta og formidling til anna arbeid skjer i nært samarbeid med NAV. Bedrifta har hovudansvar for formidling av jobbsøkarar som er søkt inn av NAV.

Kategoriar
arbeidstrening
arbeidsinkludering
opplæring
rettleiing
Taggar
mekanisk
kantine
catering
kontor
ikt
barnehage