Hero image

Medlem

Nordic Salvage

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Nordic Salvage driv med redning av fartøy som havarerer. Selskapet har beredskapsbåt og anna utstyr for å understøtte redningsoperasjonar i sjø, samstundes som ein minimerer risiko til utslepp og forureining i sjø. Selskapet har fleire referanseprosjekt å vise til.

Kategoriar
Taggar
redningsoperasjonar