Hero image

Medlem

ManaCon

Type of attraction icon
Type of attraction icon

ManaCon AS tilbyr bedriftsrådgivningstenestar innan søknadar til verkemiddelapparatet (Norges Forskningsråd & Innovasjon Norge), samt tenestar innan IT, leiing & administrasjon, prosjekt, HR & HMSK, og bistand ved sertifiseringar. Me har lang erfaring med tenestane me tilbyr, i tillegg til kunnskapen og verktøya for god rådgivning innan desse fagområda. Me er tilgjengelig for både større og mindre oppdrag.

Kategoriar
rådgjeving
Taggar
forskningsrådet
innovasjon norge