Hero image

Medlem

Lønning Fiskeri

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Lønning Fiskeri er eit reiarlag på Bømlo. Dei driv pelagisk havfiske med trålaren Lønnøy. Lønning Fiskeri er òg ein av drivkreftene bak Bømlo Fiskerihavn.

Kategoriar
havfiske
Taggar
pelagisk
trål
bømlo fiskerihavn
reiarlag