Hero image

Medlem

Haugaland Taxi

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Haugaland Taxi hentar deg og køyrer deg dit du vil her på Bømlo - det er berre å ringe 08181. På Svortland har ein drosjehaldeplass mellom Jernia og Gullsmio, på torget ovanfor Sparebanken Vest.

Kategoriar
Transport
Handel og service
taxi
Taggar / Nøkkelord