Hero image

Medlem

Eidesvik Havfiske

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Me er ei familiebedrift som held til på Bømlo. Verksemda er fordelt på fleire område, men det var fiske som la grunnlaget. Og fiske er også i dag kanskje det viktigaste området der me disponerer flotte reiskap i båtane «Elisabeth», «Bømmelfjord» og «Bømmelbas». Me har også satsa sterkt innan oppdrett og har drive med dette sidan 80-tallet. I dag driv me eit settefiskanlegg på Bømlo og tre matfiskkonsesjonar i Ryfylke og er i stadig vekst og utvikling.

Kategoriar
fiskeri
havbruk
Taggar
havfiske
oppdrett
settefisk
snurping
tråling