Hero image

Medlem

BUA Bømlo

Type of attraction icon
Type of attraction icon
Icon for parking

BUA Bømlo er ein utstyrssentral der ein kan låne alt mogleg slags fritidsutstyr heilt gratis. Bua er open både for fastbuende og turistar. Her kan ein f,eks låne kajakk og dra på tur ut i holmane. Utstyret kan lånast i ei veke.

Kategoriar
Taggar
utlån
sportsutstyr
friluftsutstyr
bærekraft