Hero image

Medlem

Bømlo Vidaregåande

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Bømlo vidaregåande skule ligg sentralt plassert i kort avstand frå Svortland sentrum på Bømlo. Me tilbyr fem ulike studieretningar: studiespesialisering, helse- og oppvekstfag, service og samferdsel, påbygging til generell studiekompetanse og tilrettelagte grupper. Visjonen vår er læring, meistring og utvikling i samspel med andre.

Kategoriar
utdanning
Taggar
vidaregåande
studiespesialisering
helse- og oppvekstfag
service og samferdsel
påbygging til generell studiekompetanse
tilrettelagte grupper
Nyhende om Bømlo Vidaregåande