Hero image

Medlem

Bømlo Kommunale Eigedomsselskap

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Bømlo Kommunale Eigedomsselskap AS (BKE) er eit kommunalt aksjeselskap, heileigd av Bømlo kommune. Selskapet driv ikkje kommersiell verksemd. BKE eig og forvaltar 156 kommunale utleigebustadar, næringseiendom og tomtar til ein verdi av 187 mill. kroner.

Kategoriar
infrastruktur
eigedom
kommune
Taggar
utleigebustadar
næringseigedom
tomtar