Hero image

Medlem

Alvsvåg rådgjeving og undervisning

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Alvsvåg rådgjeving og undervisning er eit ENK drive av Sigrun Alvsvåg, spesialsjukepleiar og samtaleterapeut. Ho har lang erfaring innan råd- og rettleiing knytta til psykisk helse, organisasjon, leiing og samhandling, retta mot både enkeltpersonar og bedrifter. Sigrun tilbyr råd- og rettleiing, samtaleterapi, leiar- og HR-støtte, samt kurs og undervisning.

Kategoriar
Taggar