Verkemiddel

TittelSkildringMålgruppeFrist
Fjernvarme og fjernkjølingEnova ønsker å fremme effektive løsninger for økt fleksibilitet i energisystemet, herunder bedre samspill mellom termisk og elektrisk energi.Alle01/11/2022
Tilskot for å styrke industriell symbiose i grøne hubarVestland fylkeskommune lyser ut inntil 4 millionar kroner til etablering og vidareutvikling av grøne hubar for industriell symbiose.Organisasjon eller bedrift, som er del av ein av dei identifiserte hubane,31/10/2022
Prosjektetableringsstøtte for EUs InnovasjonsfondEnova tilbyr økonomisk støtte til norske aktørers arbeid med søknader til EUs Innovasjonsfond.Norske aktører, både private og offentlige, som har en formell rolle i en søknad til EUs InnovasjonsfondForløpende
Klima- og energisatsinger i industrienEnova har jevnlige utlysinger innen tematiske områder under programmet «Klima- og energisatsinger i industrien». Følg med!En bedrift som har tiltak knyttet til en eksisterende industriell produksjon, eller til et eksisterende anlegg med virksomhet som er av industriell eller prosessrelatert karakter. Leverandører kan også kvalifisere⁠15/11/2022
Støtte til arrangement i NorgeHvis du skal ha et lite arrangement der det er planlagt å servere sjømat, har du mulighet til å søke om råvarestøtte.Mat- og musikkfestivaler, idrettslag, foreninger og andre organisasjonerFortløpande
Enova: Elektrifisering av sjøtransportStøtte til elektrifisering av skip. Merk nesten fortløpande søknadsfristar fram til 1. novemberReiarlag osv.01/11/2022
Enova: Klima og energisatsingar i industrienStøtte til spillvarmeutnytting, elektrifisering, utredning klima/energitiltak +++Industri, havbruk, fiskeri15/11/2022
Sjøfartsdirektoratet: Tilskot til sysselsetting sjøfølkTilskot til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs. Fortløpande søknadsfrist.Reiarlag25/11/2022
Enova: Pilotering av ny energi- og klimateknologiReduser den teknologiske risikoen før de tek den økonomiske risikoen. Fortløpande søknadsfristar!Reiarlag, transportselskap, produksjonsselskap osv.02/12/2022