U37 Bømlo

Næringsrådet ynskjer å gjera det meir attraktivt for unge å arbeide på Bømlo, og har difor gått i gong med å skape eit fagleg og sosialt nettverk​ der ein kan møtast på tvers av fag og bransjar. Hovedmålgruppe er dei under 37 år, men enkelte arrangement vil vera opne for alle.

Følg med på oppdateringar frå nettverket her⁠Mål med U37
⁠Gjere Bømlo meir attraktivt for unge arbeidstakarar
⁠Vera ei stemme i samfunns- og næringsutvikling på Bømlo
⁠Vera ein platform som tilrettelegger for sosiale og faglege arrangement

Har du spørsmål om U37 eller innspel til kva me kan arbeide med, ta kontakt med prosjektleiar Mari på mari@bomlonr.no.