Vedtekter for Bømlo Næringsråd

“Som dagleg leiar i næringsrådet arbeider eg for at medlemmane blir betre kjende med kvarandre, og gjennom samarbeid styrkjer kvarandre, veks og skapar fleire og gode arbeidsplassar.” - Nina Ingvaldsen

 • Nina Ingvaldsen

  Dagleg leiar

  905 47 929

  nina@bomlonr.no

 • Heidi I. Vespestad Halleraker

  Koordinator

  958 19 960

  heidi@bomlonr.no

 • Mari Pedersen Totland

  Prosjektleiar/Kommunikasjon

  416 55 258

  mari@bomlonr.no

Bli medlem i Bømlo Næringsråd!

Om du ynskjer å bli medlem i Bømlo næringsråd, send firmanamn, organisasjonsnummer og kontaktinfo.

on.olmob@tsop

Kontingent

Kontingenten vert utrekna på bakgrunn av årsverk i bedrifta og vert fakturert årleg.

0-2 årsverk

kr. 600,-

3-10 årsverk

kr 1.800,-

11-20 årsverk

kr 4.200,-

21-50 årsverk

kr. 6000,-

51-100 årsverk

kr. 12.000,-

over 100 årsverk

kr. 24.000,-

Bømlo næringsråd har følgjande sponsorar

Gullsponsorar
sponsor
sponsor
sponsor
Sølvsponsorar
sponsor
sponsor
Bronsesponsorar
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor

Les om U37

Les vedtekter forBømlo Næringsråd