Om Bømlo Næringsråd

“Som dagleg leiar i næringsrådet arbeider eg for at medlemmane blir betre kjende med kvarandre, og gjennom samarbeid styrkjer kvarandre, veks og skapar fleire og gode arbeidsplassar.” - Nina Ingvaldsen

 • Nina Ingvaldsen

  Dagleg leiar

  905 47 929

  nina@bomlonr.no

 • Heidi I. Vespestad Halleraker

  Koordinator

  958 19 960

  heidi@bomlonr.no

 • Mari Pedersen Totland

  Prosjektleiar/kommunikasjon

  416 55 258

  mari@bomlonr.no

Bli medlem i Bømlo Næringsråd!

Om du ynskjer å bli medlem i bømlo næringsråd, send firmanamn, organisasjonsnummer og kontaktinfo.

on.rnolmob@tsop

Kontingent

Kontingenten vert utrekna på bakgrunn av årsverk i bedrifta og vert fakturert årleg.

0-2 årsverk

kr. 600,-

3-10 årsverk

kr. 1.800,-

11-20 årsverk

kr. 4.200,-

21-50 årsverk

kr. 6000,-

51-100 årsverk

kr. 12.000,-

over 100 årsverk

kr. 24.000,-

Bømlo næringsråd har følgjande sponsorar

Gullsponsorar
Sølvsponsorar
Bronsesponsorar

Bømlo Næringsråd er ein lagspelar og eit talerøyr for alle medlemsbedriftene som driv næring på Bømlo. Næringsrådet legg til rette for gode møteplassar, arbeider med ulike utdanningstilbod, og ikkje minst bevisstgjering og rekruttering av ungdom om moglegheitene som finnes lokalt, for å sikre nok og rett kompetanse til arbeidslivet.

Næringsrådet driv òg konkrete prosjekt, som bidrar til å utvikle ulike næringsområde. Medlemsbedriftene driv med alt frå maritim industri, fiskeri og havbruk, til bygg og anlegg, matproduksjon, reiseliv, handel og service. Samla sett utgjer bedriftene omlag 4 500 arbeidsplassar og 8 milliardar i omsetnad.

Bømlo Næringsråd arbeider ellers lokalt, regionalt og nasjonalt for å fremje aktuelle saker for medlemsbedrifter. Me samarbeider òg med næringsråd i heile Vestland fylke gjennom Næringsalliansen, og saman utgjer me ei sterk og viktig røyst i utviklinga av det samla næringslivet i Vestland fylke.

Watch our video to learn more

Les om U37

Les vedtekter forBømlo Nœringsråd og stipend