Hero image

Medlem

Sjøtroll Havbruk avdeling Brandasund

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Sjøtroll Havbruk driv med mottak og slakting av laks på fabrikken i Brandasund. Selskapet har hovudkontor på Austevoll.

Kategoriar
Taggar