Hero image

Medlem

Rubbestadnes Vidaregåande Skule

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Rubbestandneset vidaregåande skule er ein av dei mindre skulane i Vestland fylkeskommune. Me står for ein stolt og lang tradisjon i utdanning av mekanikarar, elektrikarar, automatiseringspersonell og sjøfolk. Me samarbeide tett med lokalt næringsliv, på sjø og land.

Kategoriar
skule
Taggar
vidaregåande