Hero image

Medlem

Olvondo

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Komplette mekaniske fabrikasjonsløysingar for maritim, olje og gass, forsking og fornybar industri. Våre kjerneverdiar, ansvar, engasjement og trivsel, skal merkast i kunden sine prosjektfasar. Olvondo handsamar alt frå enkelttenester og nøkkelferdige komponentar, til komplette prosjektsamanstillingar inklusive testing.

Kategoriar
NMEC
maskinering
Taggar
CNC
røyrbøying
sveis
engineering
innkjøp