Hero image

Medlem

NMEC

Type of attraction icon
Type of attraction icon

NMEC (Norwegian Marine & Energy Complex) er ein næringsforeining som samlar aktørar i Rubbestadneset, og legg til rette for samarbeid og utviklingsarbeid på tvers av medlemsbedriftene. Eine delen av samarbeidet er one stop shop på kai (rubbestadneset.no), der lokale leverandørar gjer samla leveransar med ein prosjektleiar og ein faktura, slik at båtar som legg til kai kan få gjort mest mogleg arbeid ombord medan de har landliggje. Andre delen av samarbeidet er tilrettelegging av teknologiutviklings- og andre samarbeidsprosjekt mellom medlemsbedriftene, knytt opp mot teknologisenteret.

Kategoriar
Taggar
maskinering
havvind
elektrifisering
maritim
teknologi