Hero image

Medlem

Akvasafe

Type of attraction icon
Type of attraction icon

Akvasafe, avdeling Norge Vest held til på Bømlo. Akvasafe føretek alle akkrediterte tekniske inspeksjon- og sertifiseringstenestar av sjø- og landbaserte oppdrettsanlegg.

Kategoriar
rådgjeving
havbruk
oppdrett
Taggar
oppdrettsanlegg
sertifisering
inspeksjon